PDA

View Full Version : Thông Báo


 1. Ra mắt Quỹ Học Bổng Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An
 2. Điều Lệ Quỹ Học Bổng Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An năm 2007
 3. Kiểm tra định kỳ Quỹ Học bổng
 4. Ngày 10 tháng 8 năm 2008: về trường xét Học bổng
 5. Thông báo từ chức
 6. Họp Quỹ HB
 7. Giấy chứng nhận Học Bổng
 8. Trao học bổng nhân ngày khai giảng 5-9
 9. Báo cáo hoạt động năm 2008 của Quỹ Học Bổng CHS Lê Quý Đôn
 10. Kiểm tra định kỳ Quỹ Học bổng (1-2009)
 11. Ý nghĩa của các box trong box Quỹ Học Bổng
 12. Danh sách điều hành Quỹ Học bổng qua các thời kỳ
 13. Ngày 1/4/2009: bắt đầu nhận hồ sơ xin cấp học bổng năm 2009
 14. Kiểm tra định kỳ Quỹ Học bổng (4-2009)
 15. Tiệc TRÀ Từ Thiện vì học sinh nghèo!
 16. Nhắn tin: cần gặp Bạn Solidity gấp!
 17. Tổng kết hoạt động năm 2009 của Quỹ Học Bổng
 18. Số tài khoản mới của QHB
 19. Mẫu đơn xin học bổng
 20. Tổng kết hồ sơ xin Học Bổng.
 21. Phỏng vấn xét cấp học Bổng năm 2010
 22. Clip phỏng vấn Quỹ Học Bổng
 23. Hoàn tất chuyện chuyển tiền cho Quỹ Học Bổng
 24. Họp tổng kết QHB CHS LQD
 25. Clip - hình ảnh ngày gặp mặt tổng kết QHB
 26. Thông báo mời họp Đại hội Đồng CHS LQD thường niên (NHÁP)
 27. Họp tổng kết QHB CHS LQD 2010
 28. Họp giao ban QHB 23/12/2010
 29. Điều lệ Quỹ học bổng cựu học sinh Lê Quí Đôn-Long An
 30. Vận động tài trợ QHB năm 2011
 31. Thông báo v/v nhận hồ sơ xin cấp học bổng năm 2011
 32. Quyết định về việc thành lập Hội đồng xem xét học bổng năm 2011
 33. Đại hội QHB nhiệm kỳ 2011-2012
 34. Thông báo v/v nhận hồ sơ xin cấp học bổng năm 2012
 35. Đại hội QHB nhiệm kỳ 2013-2014
 36. Đại hội QHB nhiệm kỳ 2012-2013