Go Back   Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An > QUỸ HỌC BỖNG CHS LÊ QUÝ ĐÔN > Thông Báo

Thông Báo Nơi dành cho BĐH Quỹ HB thông báo các vấn đề liên quan đến Quỹ HB, điều lệ, đơn xin học bổng, ...

Điều Lệ Quỹ Học Bổng Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An năm 2007

Điều Lệ Quỹ Học Bổng Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An năm 2007

this thread has 0 replies and has been viewed 11299 times

Gởi Ðề Tài Mới Ðề tài đã khoá
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 24-12-2007, 11:18 AM   #1
Hồ sơ
Vinh Loc 90A
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Dec 2004
Số bài viết: 5,209
Tiền: 10500
Thanks: 1,044
Thanked 4,872 Times in 1,420 Posts
Vinh Loc 90A is an unknown quantity at this point
Tim Điều Lệ Quỹ Học Bổng Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An năm 2007

ĐIỀU LỆ QUỸ HỌC BỔNG CỰU HỌC SINH LÊ QUÝ ĐÔN – LONG AN
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

MỘT SỐ THUẬT NGỮ-TỪ VIẾT TẮT:
·CHS: Viết tắt của cụm từ “cựu học sinh” chỉ những người đã học tại trường PTTH Lê Quý Đôn.
·HS: Viết tắt của cụm từ “học sinh” chỉ những người đang học tại trường PTTH Lê Quý Đôn-Long An.
·Hội CHS chỉ “Hội Cựu học sinh Lê Quý Đôn-LongAn”
·LQĐ :Viết tắt của “Lê Quý Đôn”

Điều 1: Tên gọi
1.1Tên gọi của Quỹ là: QUỸ HỌC BỔNG CỰU HỌC SINH LÊ QUÝ ĐÔN – LONG AN
1.2Tên gọi học bổng: HỌC BỔNG CỰU HỌC SINH LÊ QUÝ ĐÔN – LONG AN
Điều 2: Mục đích hoạt động của Quỹ
Quỹ học bổng phục vụ cho các mục đích sau:
2.1 Mục đích chính: (chiếm 90% quỹ)
a)Ưu tiên giúp đỡ các cựu học sinh học gặp khó khăn nhưng có ý chí vươn lên trong cuộc sống, hoàn tất khóa đào tạo trong nước (đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề, ...) để có thể tự nuôi sống bản thân, gia đình và đóng góp cho sự tiến bộ xã hội.
b)Giúp đỡ các học sinh nghèo hiếu học tiếp tục đến trường.
Hình thức thực hiện: trao học bổng hàng năm.
2.2 Mục đích phụ: (chiếm 10% quỹ)
Đây là mục đích tạm thời cho đến khi có quyết định mới của Hội CHS:.
a)Giúp đỡ thầy cô già yếu, neo đơn, hoàn cảnh khó khăn.
b)Giúp đỡ các HS, CHS gặp khó khăn, bệnh hiểm nghèo, thiên tai, …
c)Duy trì hoạt động của Hội CHS, trang website của Hội.
Hình thức thực hiện: trợ cấp.
Điều 3: Nguyên tắc hoạt động và quản lý tài chính
3.1 Nguồn quỹ ban đầu:
a)Vận động sự đóng góp của các CHS, các mạnh thường quân.
b)Tiếp nhận Quỹ học bổng hiện tại của Hội CHS.
3.2 Duy trì quỹ:
a)Vận động sự đóng góp của các CHS, các mạnh thường quân.
b)Lãi phát sinh từ các hoạt động kinh doanh có vốn từ quỹ hoặc từ lãi gởi ngân hàng của quỹ. (Khi sử dụng Quỹ để kinh doanh sẽ có quy định kiểm soát riêng để đảm bảo việc kinh doanh có hiệu quả.)
c)Các nguồn thu khác từ Hội CHS.
Điều 4: Phạm vi hoạt động của Quỹ
4.1Học bổng: Tất cả HS, CHS (không kể hệ chuyên hay hệ xét tuyển).
4.2Trợ cấp: Thầy cô, HS, CHS.
Điều 5: (Trụ sở) Web, email, số điện thoại:
Thông tin chính thức về Quỹ được công bố rộng rãi tại trang WEB: [Đăng nhập để xem liên kết. ]

Chương II
CƠ CẤU, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

Hội Cựu học sinh Lê Quý Đôn-Long An là tổ chức đại diện cho cựu học sinh trường PTTH Lê Quý Đôn-Long An hoạt động theo điều lệ của Hội. Trang Web chính thức của Hội tại [Đăng nhập để xem liên kết. ] .
Quỹ học bổng là một bộ phận không thể tách rời của Hội CHS. Quỹ học bổng hoạt động theo sự điều hành của Ban điều hành và chịu sự giám sát của Ban kiểm soát.
Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban điều hành:
·Ban điều hành (BĐH) là những người do BCH Hội CHS đề cử hoặc những cá nhân có đóng góp nhiều về tài chính, công sức cho hoạt động của Quỹ và tự nguyện tham gia.
·Nhiệm kỳ của BĐH là nhiệm kỳ của BCH Hội CHS.
·BĐH có quyền và nghĩa vụ sau:
oVạch ra kế hoạch hoạt động của quỹ.
oThực hiện công tác thu chi quỹ.
oTìm kiếm các nhà tài trợ, mạnh thường quân.
oTổ chức các sự kiện.
oHằng năm lập Hội đồng xem xét trao học bổng, trợ cấp (có tham khảo ý kiến của BCH Hội CHS)
oTheo dõi kết quả học tập của các cá nhân nhận học bổng để có điều chỉnh kịp thời cho lần phát học bổng kế tiếp.
·Thành phần BĐH có từ 5-9 người. BĐH bầu chọn 3 thành viên thường trực gồm 1 Trưởng ban, 1 Phó Trưởng ban, 1 Thủ quỹ kiêm thư ký.
·Thường trực BĐH có trách nhiệm vạch ra kế hoạch hoạt động của Quỹ, tìm kiếm các nhà tài trợ, mạnh thường quân, tổ chức các sự kiện, … Xác nhận với người đóng góp bằng email hoặc điện thoại.
·Thư ký kiêm thủ quỹ do BĐH bầu chọn, ghi nhận chi tiết các khoản đóng góp của các thành viên & công khai minh bạch tài chính trong các kì họp thường niên và khi có yêu cầu của BĐH. Thủ quỹ chịu trách nhiệm chính về tài chính. Thủ quỹ chỉ được xuất chi khi có sự chấp thuận của Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban bằng văn bản.
·Ngoài ra, đại diện các khoá có trách nhiệm vận động các thành viên trong khóa mình tham gia vào họat động của Quỹ, trực tiếp gặp gỡ phổ biến tính chất & ý nghĩa của Quỹ Học Bổng, vận động đóng góp và tìm kiếm các nhà tài trợ, trực tiếp được nhận các khỏan đóng góp từ các đại diện, ghi chú chi tiết, cụ thể, rõ ràng & nhanh chóng chuyển cho thủ quỹ trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận bằng cách đưa tận tay có xác nhận hay chuyển khoản qua ngân hàng. Giúp đỡ Ban điều hành Quỹ theo dõi tình hình học tập của các suất học bổng, để có điều chỉnh kịp thời cho lần phát học bổng kế tiếp.
Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng xem xét trao học bổng hằng năm:
·Hội đồng xem xét trao học bổng (HĐHB) gồm 5-9 người do BĐH thành lập, có tham khảo ý kiến của BCH Hội CHS.
·HĐHB có nhiệm vụ xem xét trao học bổng hằng năm. Quyết định của HĐHB là quyết định cuối cùng.
Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát:
·Ban kiểm soát (BKS) gồm 3 người do BCH Hội CHS đề cử hoặc những cá nhân có đóng góp nhiều về tài chính, công sức cho hoạt động của Quỹ và tự nguyện tham gia trong và được sự chấp nhận của BCH Hội CHS.
·BKS có các quyền và nhiệm vụ sau:
oGiám sát các hoạt động của BĐH.
o Kiểm tra Quỹ theo định kỳ hoặc bất cứ lúc nào khi thấy cần thiết.
oCông bố kết quả giám sát cho những người góp vốn trên diễn đàn hoặc bằng văn bản.
Điều 9. Kiểm soát quỹ:
·Chế độ giám sát: BĐH thực hiện mọi việc thu chi, kể cả việc xem xét trao học bổng. BKS sẽ giám sát BĐH trong việc thu chi quỹ.
·Chế độ báo cáo: Hàng quý, BĐH công khai các hoạt động của quỹ trên diễn đàn. BĐH sẽ xác nhận với người đóng góp bằng email hoặc điện thoại. Ban quản trị website của Hội CHS có nhiệm vụ giúp đỡ BĐH thực hiện việc này. BĐH có trách nhiệm giải thích bất kỳ sự thắc mắc nào liên quan đến quỹ bất kỳ lúc nào khi có yêu cầu của CHS, mạnh thường quân.
·Chế độ nhập quỹ: Khi tiếp nhận tiền đóng góp, người tiếp nhận phải nhanh chóng chuyển cho thủ quỹ trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận bằng cách đưa tận tay có xác nhận hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.
·Tài khoản ngân hàng: BĐH mở một tài khoản ngân hàng để tiện lợi trong giao dịch. Tài khoản này được công bố rộng rãi trên diễn đàn và do ít nhất 2 thành viên trong BĐH cùng đứng tên và được BĐH, BKS giám sát chặt chẽ.

Chương III
QUY ĐỊNH VỀ XÉT, TRAO HỌC BỔNG

Điều 10.Tiêu chuẩn xét trao học bổng:
·Hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn, có ý chí vươn lên trong cuộc sống, học tập. Quỹ sẽ ưu tiên chọn người có hoàn cảnh khó khăn nhất để trao học bổng.
·Năng lực học tập: có khả năng và nổ lực trong học tập để hoàn tất khoá đào tạo.
·Người nhận học bổng có nhiệm vụ báo cáo kết quả học tập từng học kỳ cho BĐH học bổng. BĐH có quyền từ chối tiếp tục trao học bổng nếu người nhận học bổng không thực hiện nghĩa vụ này.
Điều 11 Trao học bổng:
·Trị giá suất học bổng: toàn bộ học phí khóa đào tạo trong nước (đại học, cao đẳng, trung cấp dạy nghề, ...) nhưng không quá định mức do BĐH quy định. Định mức này phụ thuộc vào nguồn Quỹ thực tế. Hàng năm, BĐH cân đối lại Quỹ để đưa ra định mức phù hợp. Mỗi năm trao từ 3 đến 5 suất học bổng. Tùy tình hình thực tế, số lượng suất học bổng có thể thay đổi.
·Hình thức trao học bổng: Học bổng được trao bằng tiền mặt. Mỗi suất học bổng được trao thành nhiều đợt. Mỗi đợt là từng học kỳ, hoặc từng năm, tuỳ theo khóa đào tạo. Mỗi năm tùy vào kết quả học tập mà BĐH xem xét có tiếp tục trao học bổng hay không.
·Thời gian trao học bổng: do BĐH quy định, tùy vào tình hình thực tế nhưng ít nhất 1 lần trong năm. Định kỳ ngày trao học bổng là ngày khai giảng năm học mới (5/9) tại trường PTTH Lê Quý Đôn. BĐH công bố danh sách những người được nhận học bổng trên website của hội ít nhất là một tuần trước khi học bổng được trao.
Điều 12. Thủ tục nhận học bổng:
·Người muốn nhận học bổng phải điền vào hồ sơ xin nhận học bổng (theo mẫu của Quỹ học bổng). Hồ sơ gồm:
oĐơn xin nhận học bổng ( theo mẫu đơn trên trang web Hội CHS ).
o2 tấm hình 3x4
oBản sao kết quả học tập, các thành tích trong học tập (nếu có).
oGiấy báo trúng tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề, …
o1 thư cảm ơn trong vòng 3 tháng sau mỗi lần nhận học bổng
·Thời gian nhận đơn: từ 01/05 đến 30/07 hằng năm.
·Nơi nhận: BĐH (gởi trực tiếp hoặc bằng email)
Chương IV
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 13. Khen thưởng:
Hằng năm, BĐH tổng kết, khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có đóng góp nhiều nhất trong năm; cho những người tích cực đóng góp công sức cho hoạt động của Quỹ.
Điều 14. Kỷ luật:
Các trường hợp vi phạm các quy định của Điều lệ, gây thiệt hại cho Quỹ thì phải bồi thường, mức bồi thường do BĐH quyết định.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 15. Thời hạn hiệu lực:
Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2008. Trong quá trình thực hiện, nếu Điều lệ không còn phù hợp thì đưa ra tập thể để quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2007
Ban Điều Hành Quỹ Học Bổng
[Đăng nhập để xem liên kết. ]
Hình Kèm Theo
File Type: pdf Dieu le Hoc bong nam 2007.pdf (227.3 KB, 44 lần tải)
__________________
Tâm thượng quang Khuê tảo
Vinh Loc 90A is offline  
Đã có 7 thành viên gửi lời cám ơn đến Vinh Loc 90A vì bạn đã đăng bài:
AlfonsoZeks (09-05-2014), JudyRog (28-02-2019), mapedGaw (15-01-2017), philong_k07 (14-09-2010), Rupertten (03-02-2014), traciepx69 (24-04-2023), YourFriend (05-04-2010)
Ðề tài đã khoá


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến

Chủ đề tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Bạn có nên học Tiến sĩ nobipotter Dùi Mài Kinh Sử 12 14-06-2009 06:30 PM
Chất lượng các trường Anh ngữ tại TPHCM Gem ..:: Thảo luận nghiêm túc ::.. 20 16-02-2009 09:07 AM
dịch bài giảng LeGiang Khoa học Xã hội 24 17-09-2007 12:37 AM
ĐiỀu LỆ HỘi Sinh ViÊn ViỆt Nam LeGiang ..:: Bản Tin Trường ::.. 0 07-10-2006 10:52 AM
Tình Ma Ma Bư ..:: CLB Văn Thơ ::.. 22 01-01-1970 07:33 AM


Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2023.
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:53 PM.

Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này

Tự động[F9]TELEX VNI VIQR VIQR* TắtKiểm chính tảDấu cũ
phan mem quan ly ban hang | thuê vps