Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An

Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An (http://www.lqdlongan.com/forum/index.php)
-   Sổ Vàng Quỹ Học Bổng (http://www.lqdlongan.com/forum/forumdisplay.php?f=238)
-   -   Sổ Vàng Quỹ Học Bổng (http://www.lqdlongan.com/forum/showthread.php?t=7008)

Quỹ Học Bổng 10-02-2009 08:48 AM

Sổ Vàng Quỹ Học Bổng
 
Danh sách Mạnh Thường Quân, Cựu Học sinh ủng hộ Quỹ Học Bổng năm 2008:

 1. Hữu Phước 92A 31.800.000 đồng
 2. Một CHS 11.426.119 đồng
 3. NHK 7.400.000 đồng
 4. TheDeath 3.500.000 đồng
 5. Hiền Vũ 94 3.500.000 đồng
 6. Thanh Trúc 90B 3 triệu đồng
 7. Khoa Vinh 95 3 triệu đồng
 8. Mợ Hương + Trúc 90B 2.351.800 đồng
 9. Thu Thủy 90A 2.100.000 đồng
 10. Hữu Xuân 96A 2 triệu đồng
 11. Hiếu-Trang 90 2 triệu đồng
 12. Huy Phương 90 2 triệu đồng
 13. Khải Quyên 1.600.000 đồng
 14. Một CHS K90 1 triệu đồng
 15. Quốc Ấn 96 1 triệu đồng
 16. T.Giang 1 triệu đồng
 17. SGHX 1 triệu đồng
 18. Tập thể 92B 1 triệu đồng
 19. Bảo Trân 90B 1 triệu đồng
 20. Nghiêm Toàn 93 1 triệu đồng
 21. Kim Khánh 90A 600.000 đồng
 22. Myhanh 94 600 ngàn đồng
 23. Diễm Chi 90A 500 ngàn đồng
 24. Hoàng Nam 90A 500 ngàn đồng
 25. Duy Lai 90A 500 ngàn đồng
 26. Phúc Long 90A 500 ngàn đồng
 27. Napa97 500 ngàn đồng
 28. Minh Tiến 96 500 ngàn đồng
 29. Huy Quang 97 500 ngàn đồng
 30. Trọng Bằng 90A 500 ngàn đồng
 31. Tuý Vân 90A 500 ngàn đồng
 32. Thế Vinh 90A 500 ngàn đồng
 33. Quốc Thái 94 500 ngàn đồng
 34. Phan Phương 500 ngàn đồng
 35. Trúc Linh 94 500 ngàn đồng
 36. Nhathongthai58 400 ngàn đồng
 37. Bagamo 374.500 đồng
 38. H2S 267.000 đồng
 39. Duy Tiến 94 230.000 đồng
 40. Thái 96 200 ngàn đồng
 41. Đức 96 200 ngàn đồng
 42. Bình 96 200 ngàn đồng
 43. Đài Trang 95 200 ngàn đồng
 44. CoBeMongMo 100 ngàn đồng
 45. LeGiang 02 100 ngàn đồng
 46. Kim Thành 99 100 ngàn đồng
 47. Linh Đa 00 100 ngàn đồng
 48. Hoàng Hiệp 93D 100 ngàn đồng
 49. Vận Đông 94 100 ngàn đồng
Tổng cộng là 93.049.419 đồng.

(Tính đến 22-01-2008 - trước Tết Kỷ Sửu)

Quỹ Học Bổng 10-02-2009 08:53 AM

Ðề: Sổ Vàng Quỹ Học Bổng
 
Danh sách Mạnh Thường Quân, Cựu Học sinh ủng hộ Quỹ Học Bổng năm 2009:

1. Nhathongthai 200 ngàn đồng
2. Một CHS 245 ngàn đồng
3. Nhóm CHS 50 ngàn đồng
4. 92A01 400 ngàn đồng
5. 17A95 200 ngàn đồng
6. Như Hoa K94 1.620.000 đồng
7. NHK 2.133.000 đồng
8. TheDeath 476.000 đồng
9. Phước 92 2 triệu đồng
10. Cô Giũ Quyên 2.400.000 đồng
11. Khải Quyên 500 ngàn đồng
12. Clover 400 ngàn đồng
13. Phước K94: 100 ngàn đồng
14. Tiến K96: 600 ngàn đồng
15. Magicboy: 100 ngàn đồng
16. Nam K94: 100 ngàn đồng
17. Tiến K94: 100 ngàn đồng
18. Sang K94: 200 ngàn đồng
19. Triều - Đoan: 1,000,000 ngàn đồng
20. Phước K92: 5,000,000 đồng
21. Quang K97: 100 ngàn đồng
22. Tuấn K95: 500 ngàn đồng
23. Phanphuong: 300 ngàn đồng
24. Thanh Huong 93: 100 ngàn đồng
25. Vamco: 200 ngàn đồng
26. Diễm Chi (k90): 200 ngàn đồng
27. Thu Thủy 90A: 500 ngàn đồng
28. Thedeath K94: 500 ngàn đồng
29. Langtham: 1 triệu
30. Nhathongthai: 100 ngàn đồng
31. ngvk[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]: 100 ngàn đồng
32. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]: 100 ngàn đồng
33. Nobi: 500 ngàn đồng
34. Một CHS K90 100 ngàn đồng
35. Minh K97: 500 ngàn đồng
36. Thuongdv: 200 ngàn đồng
37. Hiếu K90: 100 ngàn đồng
38. Legiang K2002: 180 ngàn đồng
39. Hoa Anh Hùng: 100 ngàn đồng
40. 17A95: 200 ngàn đồng
41. Một CHS: 9.345.000 đồng
42. Một CHS: 3.150.000 đồng
43. Nopi 350.000 đồng
44. The Death 1 triệu đồng
...

Tổng cộng là 37.399.000 đồng.

Quỹ Học Bổng 31-12-2010 04:59 PM

Ðề: Sổ Vàng Quỹ Học Bổng
 
Danh sách Mạnh Thường Quân, Cựu Học sinh ủng hộ Quỹ Học Bổng năm 2010:
1) Hữu Phước K92 10 Triệu đồng
2) Hà An K92 500 ngàn đồng
3) Duy Nhất K96 500 ngàn đồng
4) Trường Giang K94A 5 Triệu đồng
5) Thanh Liêm K94 300 ngàn đồng
Danh sách MTQ ủng hộ giúp đỡ các em khó khăn:
Xem chi tiết tại đây:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Quỹ Học Bổng 30-12-2011 01:06 PM

Ðề: Sổ Vàng Quỹ Học Bổng
 
Danh sách Mạnh Thường Quân, Cựu Học sinh ủng hộ Quỹ Học Bổng năm 2011:

1. Tập thể CHS Họp mặt lần 7 10.790.000 đồng
2. Khoa Vinh 95 9.400.000 đồng
3. Phước 92 6.000.000 đồng
4. CHS 5.400.000 đồng
5. 1 CHS và Bạn 5.021.000 đồng
6. Quốc Thắng 97 5.000.000 đồng
7. Một CHS K90 4.500.000 đồng
8. Gđ Cu Kiến 4.400.000 đồng
9. T.Hiệp 3.800.000 đồng
10. Phú Cường K94 2.500.000 đồng
11. K90 2.050.000 đồng
12. Liêm 94 1.500.000 đồng
13. Một bạn K92 1.500.000 đồng
14. Một K94 1.000.000 đồng
15. Trường Giang 94A 1.000.000 đồng
16. Phương 94 932.000 đồng
17. CHS hỗ trợ 600.000 đồng
18. Hiền Vũ K94 500.000 đồng
19. Quốc Tuấn K95 500.000 đồng
20. Duy Nhất K96 500.000 đồng
21. Nhathongthai 500.000 đồng
22. Họp BĐH 462.000 đồng
23. Truyền K97 300.000 đồng
24. Một CHS ở Bến Lức 300.000 đồng
25. Ấn 96 200.000 đồng
26. Việt Mỹ 200.000 đồng
27. Một bạn K98 200.000 đồng
28. Chị của Mỹ K98 200.000 đồng
29. Một bạn K92 200.000 đồng
30. Một bạn K90 200.000 đồng
31. Một CHS khóa 93 100.000 đồng

Tổng cộng: 67.755.000 đồng


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:06 PM.

Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2020.
Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này