Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An

Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An (http://www.lqdlongan.com/forum/index.php)
-   Bảng Vàng Quỹ Học Bổng (http://www.lqdlongan.com/forum/forumdisplay.php?f=239)
-   -   Công bố Quyết định cấp học bổng CHS Lê Quý Đôn - Long An năm 2012 (http://www.lqdlongan.com/forum/showthread.php?t=15688)

Quỹ Học Bổng 12-08-2012 05:42 PM

Công bố Quyết định cấp học bổng CHS Lê Quý Đôn - Long An năm 2012
 
Ban Điều Hành Quỹ Học Bổng CHS Lê Quý Đôn - Long An xin công bố Quyết định cấp học bổng CHS Lê Quý Đôn - Long An năm 2012.
Danh sách cụ thể như sau:
1. Đinh Hoàng Hiệp - Lớp 12.5, khóa 2009-2012
2. Nguyễn Ngọc Tài - Lớp 12.1, khóa 2009-2012
3. Nguyễn Anh Thư - Lớp 12.8, khóa 2009-2012
Ba suất học bổng trên sẽ được Quỹ Học bổng trao vào ngày 19/8/2012, tại buổi họp mặt truyền thống CHS Lê Quý Đôn - Long An lần VIII .
Trân trọng,


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:37 AM.

Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2020.
Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này