PDA

View Full Version : K2009-2012


  1. ko ai mở cho k09 thi mình tạm mở vậy, dù quá trễ
  2. ngày đầu tiên...đến lớp!!!
  3. Sơn Tinh-Thủy Tinh-Kịch 11H ( buổi diễn thử nhân dịp Tết Tân Mão)