PDA

View Full Version : Thông báo


  1. Nghỉ đá ngày 03/05/2008
  2. 10/05/2008-Tiếp tục chơi bóng
  3. Ngày 7-6 vẫn chơi chứ anh em?
  4. Thứ 7 ngày 26/07/2008 vẫn đá bóng bình thường
  5. Tạm biệt LQDSC
  6. Đá bóng giao hữu cùng các Thầy LQĐ
  7. CLB Bóng đá hoạt động trở lại