PDA

View Full Version : K05


  1. Tết tết tết.......
  2. Tập thể khóa K05
  3. tám cùng Trường An
  4. A05 30-1=29
  5. Kết Nối Mọi Người Đeeê
  6. Buồn vì sinh trước 1 năm...
  7. A,B05 đâu rồi ?
  8. 20/11 về thăm trường cũ--C05
  9. New member
  10. Một nụ cười của khoá 05C đã tắt